کسب درآمد از کلیک سرویس

کسب درآمد از کلیک سرویس با توجه به استفاده از متد روز تبلیغاتی بسیار کارآمد و آسان میباشد در حال حاضر شما میتوانید از شیوه زیر از کلیک سرویس نسبت به کسب درآمد اقدام نمائید:

نمایش تبلیغات در سایتشما میتوانید با عضویت در کلیک سرویس و ثبت سایت خود نسبت به قرار دادن کد های تبلیغاتی کلیک سرویس در سایت خود اقدام کرده و از هر کلیک مطابق شرایط کسب درآمد نمائید.سیستم به صورت هوشمند در صورتیکه کمپین هدفمندی مطابق موضوع سایت شما وجود داشته باشد برای شما هزینه تبلیغات هدفمند را محاسبه میکند و در صورتیکه کمپین هدفمند مطابق موضوع سایت شما پخش نشود هزینه کلیک عادی را محاسبه خواهد کرد


تعرفه های کلیک سرویسشیوه تسویه حساب : حداقل موجودی برای تسویه حساب 5000 تومان میباشد

مدت زمان تسویه حساب : بعد از درخواست تسویه حساب بین 2 الی 24 ساعت کاری واحد مالی کلیک سرویس اقدام خواهد کرد

شیوه محاسبه کلیک : به محض کلیک کاربران سایت شما بر روی کمپین ها سیستم محاسبات را انجام داده و درآمد شما را واریز میکند به صورت آنی!

نکته : در صورت عدم وجود کمپین در سایز مورد استفاده شما یا پایان یافتن کمپین های فعال در ساعاتی از روز و در هر حال در صورت عدم وجود کمپین فعال قابل پخش بنر های مربوط به خیریه پخش خواهد شد و هیچگونه نفع مالی در این شرایط از نظر کلیک و کمپین برای کلیک سرویس نخواهد بود

توجه داشته باشید در صورتی برای سایت شما کلیک هدفمند محاسبه میشود که صرفا کمپین هدفمندی موضوعی را انتخاب کرده باشد و در موضوع مشابه موضوع شما باشد.